Црква „Свети Никола“, село Вранче. Црква „Свети Никола“, село Вранче

Црква „Свети Никола“, село Вранче

Повеќе
Селани од Вранче Вранче

Вранче

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе