1917: Железничката станица во Градско Пругата Градско – Прилеп – Битола

ПРУГАТА ГРАДСКО – ПРИЛЕП

Повеќе
Црква „Свети Илија“, село Веселчани Црква „Свети Илија“, село Веселчани

Црква „Свети Илија“, село Веселчани

Повеќе
2011 година: Поглед кон Веселчани... Веселчани

Веселчани:

Повеќе