Црква „Вознесение Христово“, село Вепрчани. Црква „Вознесение Христово“, село Вепрчани

Црква „Вознесение Христово“, село Вепрчани

Повеќе
Весникот „Автономна Македонија“, од 1903 година во кој е објавена драмата „Црне Војвода“ Драмата „Црне војвода“ од Марко Цепенков, 1903 година

Драмата „Црне војвода“, од Марко Цепенков

Повеќе
Кулата на Ордан Бомбол, изградена 1886 година од турските власти. Врбјани

Врбјани

Повеќе
Илија Настев Илија Настев

Илија Настев

Повеќе
Панорама на Вепрчани. Вепрчани

Вепрчани

Повеќе
Препис од ферманот на Аџи Ристе Логотет со кој е поставен за коџобашија... Документи

Документи

Повеќе