1988: Во производствените погони од „Борка Левата“ Фабрика за чевли – „Борка Левата“

Фабрика за чевли – „Борка Левата“

Повеќе
1965: „Витаминка“ Прилепски логоа и амблеми

Прилепски логоа и амблеми

Повеќе