17/19 ноември 1978: Оштетени куќи во населбата „Тризла II“ Поплавите во Прилеп и околината, ноември 1978 година

Поплавите во Прилеп и околината, од 17 до 19 ноември, 1978 година.

Повеќе
Благоја Талески, секретар на МК Прилеп од јули 1942 до март 1943 година Благоја Талески

Благоја Талески

Повеќе