Венда Темелкоска Венда Темелкоска

Венда Николова Темелкоска

Повеќе
Кожарот Енчо со чираците пред својот дуќан. Кожарски еснаф

Кожарски еснаф

Повеќе
Стеван Саздоски - Кременски Стеван Саздоски – Кременски

Стеван Саздоски – Кременски

Повеќе
Нада Стефановска Нада Стефановска

Нада Стефановска

Повеќе
Параскева Лозанчева... Параскева Лозанчева

Параскева Лозанчева

Повеќе
ik01-1 Иван Каранџулов

Иван Каранџулов

Повеќе
Димче Митрески - Јавашот Димче Митрески – Јавашот

Димче Митрески – Јавашот

Повеќе
Ордан Михајлоски - Оцка Ордан Михајлоски – Оцка

Ордан Михајлоски – Оцка

Повеќе
Сметка од 20 октомври 1902 до 15 јуни 1903 година... Финансиските злоупотреби на РК во Прилеп, 1902/03 година

Препис од сметководствената работа на револуционерниот комитет во Прилеп

Повеќе
Гиго Менкароски - Магарето Гиго Менкароски – Магарето

Гиго Менкароски – Магарето

Повеќе
Весела Крстеска - Луња... Весела Крстеска – Луња

Весела Димова Крстева

Повеќе
1923: Железничка станица Прилеп. Парна локомотива серија 99.4. Железничкиот сообраќај

Железнички сообраќај во Прилеп

Повеќе
Благоја Корубин Благоја Корубин

Благој Ташков Корубин

Повеќе
Димитар Чкатров Димитар Чкатров

Димитар Чкатров

Повеќе
Рубенс Корубин... Рубенс Корубин

Рубенс Корубин

Повеќе