Шеесеттите години од минатиот век. Вработени во Архивот на град Прилеп. Прилепскиот архив

Прилепскиот архив

Повеќе
Андреј Л’вович Чаговцов Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Повеќе