Фото-репортажа од научниот собир на тема „Словенска паганска религија“.

Научен собир: „Словенска паганска религија“

Научен собир: „Словенска паганска религија“

Фото-репортажа од научниот собир на тема „Словенска паганска религија“, организиран од МАНУ и Институтот за истражување на старословенската култура од Прилеп, одржан на 1 октомври 1986 година во центарот за култура „Марко Цепенков“.

Фотографиите се од архивот на Институтот за старословенска култура – Прилеп.

Благодарност за отстапениот материјал.

Нема Коментари

Коментирај