РК „Металотехника“, сезона 1992/93...

РК „Металотехника“

РК „Металотехника“

Во сезоната 1992/93, за РК „Металотехника“ настапуваа: Петар Шукуроски, Лилјана Џајковска, Татјана Димеска, Татјана Филипоска, Христина Самарџиоска, Наташа Ристеска, Билјана китаноска, Силвана Карбеска, Трајче Зуљамоски, Весна Чергоска, Лидија Милошеска, Жане Ристеска, Виолета Шошеска, Александра Смилеска, Мануела Талеска.

Нема Коментари

Коментирај