Прва светска војна: Трибор...

Трибор

Трибор е патниот премин (1397 м), кој се наоѓа на планината Козјак. Преку овој премин комуницира населението од северно Мариово со Кавадарци и Кавадаречко поле.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc