Фолклорен ансамбл „Мирче Ацев“ од Тополчани.

Тополчани

Тополчани е село во Општина Прилеп. До 2004 година постоеше посебна општина со седиште во Тополчани.

Според жителите, селото Тополчани најпрво се нарекувало Плочани, бидејќи луѓето тука изработувале камени плочи, кои ги продавале во Битола. Ова занимање постоело до 1912 година. Од старото име Плочани настанало денешното Тополчани.

Првиот помен за Тополчани потекнува од првата половина на XVII век. Се споменува дека ајдуците нападнале некој чифлик во ова село. Кон крајот на турското ропство во Тополчани постоеле три чифлици, чии сопственици биле Риза-бег, Усеин-ага, а името на третиот сопствник е заборавено. Неговиот чифлик го купил некој христијанин од Прилеп. Овој чифлик се нарекувал Вукароски. По 1912 година, со купување и со аграрната реформа, земјата преминала во рацете на жителите.

Селото Тополчани е рамничарско село, сместено во Пелагонија. Селото е издолжено во правец северозапад-југоисток. Во селото постојат четири маала: Горно, Степаноско, Долно и Илиоско Маало.

Во почетокот на XX век во село Тополчани живееле околу 360 жители. Според пописот од 1948 година, во селото живееле 745 жители и 785 жители во 1953 година. На наредниот попис од 1961 година, селото броело најголем број на жители и тоа 929. Потоа селото го зафатило миграцијата и бројот на жители се намалувал на: 857 (1971), 757 (1981), 565 (1991) и 505 (1994).

Според пописот од 2002 година во селото живееле 449 лица, сите Македонци. Од нив 243 биле мажи, а 206 жени.

Во Тополчани се родени: Ангелина Маркус – историчар и професор по философија; Евгенија Шуплинова – поет, раскажувач и преведувач.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc