2012: Панорама на Лажани...

Лажани

Лажани е село во Општина Долнени, во околината на градот Прилеп. Селото Лажани е сместено во Прилепско Поле, северозападно од градот Прилеп.

Името на селото потекнува од прасловенскиот збор „лаг“, што значи долина, место покрај река, обраснато со дрвја.

Лажани било дел од Прилепската каза на Отоманската империја во XIX век. Според пребројувањето на машкото население од 1873 година, Лажани имало 113 домаќинства со 175 муслимани Македонци, 149 христијани Македонци и 107 Роми.

Според податоците на бугарскиот етнограф Васил К’нчов, во 1900 година селото имало население од 120 христијани Македонци, 320 муслимани Македонци и 200 Роми. Според бугарскиот публицист Димитар Мишев, во 1905 година селото имало 120 христијани.

Во ХХ век се зголемил бројот на имиграцијата, кога се доселени Бошњаците. Бошњаците се релативно доцна доселени на територијата на Република Македонија. Првите населувања на Бошњаци од Босна и Херцеговина се забележуваат после Големата источна криза и анкесијата на Босна од страна на Австро-Унгарија во 1875-1878 година. Во овој период огромен број на муслимански бегалци (Бошњаци, Турци, Черкези) биле населени во Македонија. По Балканските војни речиси сите доселени муслимани се иселиле во Турција.

Денешните Бошњаци во Република Македонија се населени во 50-тите и 60-тите години на XX век од областа Санџак во Србија и Црна Гора, претежно од местата Тутин, Рожае, Плав, Гусиње и Нови Пазар, поради што овие луѓе се познати и под името „Санџаклии“. Тргнувајќи на пат за иселување во Турција,според договорот меѓу Турција и Југославија од 50-тите години на ХХ век, со кој муслиманите од Југославија единствено можеле да се иселуваат во Турција преку Македонија, голем број на Бошњаци од Санџак (заедно со Албанци од Косово) остануваат и се населуваат во испразнетите турски и торбешки села во Македонија, најчесто купувајќи ги имотите на Турците и Торбешите, кои се иселувале за евтини пари. Така се доселени во Македонија во селата Лажани, Житоше, Десово, Локвени, Борино, Јакреново, Канатларци, Оризари, Батинци, Скопско Коњари, Љубин, Петровец ,Студеничани и други села, како и во Тетовскиот дел.

Според пописот од 2002 година, во Лажани живеат над 3500 жители, од кои регистрирани се 1846 жители, воглавно Македонци и Бошњаци. Дел од Македонците муслимани се изјасниле како Турци или Албанци поради политичко-религиски причини.

Според пописот од 2002 година, во Лажани живеат:
1076 – Бошњаци
402 – Турци
278 – Македонци
108 – Албанци

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc