Некој од семејството Сачмаровци, облечен во утаре или скутина, или народно кажано - предкурец...

Сачмаровци

Сачмаровци

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc