Прилепски гроздобер...

Прилепски гроздобери

Прилепски гроздобери

Лозата во Прилеп во 20те години од минатиот век била застапена на поголеми површини, но филоксерата речиси ја уништила.
Од 1924 година почнато е да се обновува лозарството со калемена лоза на американска подлога, главно за сопствени потреби, а сосема мало количество за продажба.

Нема Коментари

Коментирај