Црква „Свети Атанасиј“ во село Крушеани

Црква „Свети Атанасиј“, село Крушеани

Црква „Свети Атанасиј“, село Крушеани

Црквата „Свети Атанасиј“ во село Крушеани е еднокорабна засводена градба, поделена со трем на половина. Изградена е во 1860 година и истата година е осветена.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc