Грбот на ВМОРО

Јордан Поп Костадинов

Јордан Поп Костадинов бил македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, деец на Македонската револуционерна организација.

Јордан Поп Костадинов е роден во Прилеп, тогаш во Отоманската империја. Работел како учител и книжар. Заедно со Даме Груев, Александар Хаџи Панов и Јордан Гавазов го создале Прилепскиот ревоуционерен комитет на Македонската револуционерна организација во 1894 година. Долги години предводел терористичка група на Организацијата, па како таков е уапсен и лежел во Битолскиот затвор. Починал веднаш по излегувањето оттаму.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc