Јордан Наумов

Јордан Наумов

Јордан Наумов бил офицер, генерал-мајор во бугарската војска.

Роден е на 4 март 1870 година во Прилеп. Во 1891 година го завршил Военото училиште во Софија. Меѓу 1899 и 1902 година учел во Николаевската генералштабна академија. Од 1899 година служел во Четвртиот кавалериски полк. Бил и аѓутант на Третата пешадиска дивизија. Од 1909 година бил на работа во оперативното одделение на генералниот штаб.

Од 22 мај 1914 до 20 јули 1915 година бил командир на Петтиот кавалериски полк. На 11 септември 1915 година бил назначен за командир на Четвртиот кавалериски полк. Извесно време бил командир на третата бригада при Единаесеттата дивизија и началник на штабот на Кавалериската дивизија. На 16 септември 1918 година станува офицер во резервен состав.

Офицерски чинови:

Од 2 август 1891 – Потпоручик;
Од 15 ноември 1894 – Поручик;
Од 15 ноември 1900 – Командир;
Од 19 септември 1906 – Мајор;
Од 22 септември 1910 – Потполковник;
Од 1 ноември 1913 – Полковник;
Од 31 декември 1935 – Генерал-мајор.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc