Грбот на ВМОРО.

Илија Иванов

Илија Иванов Шилегаров е македонски револуционер, деец на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација.

Илија Иванов е роден во 1867 година во Прилеп. Во 1889 година завршил Гимназија во Солун. Бил учител и директор во повеќе училишта во Прилеп, Охрид и на други места. Подоцна се приклучил кон ВМОРО. Од 1896 до 1898 година бил член на Прилепскиот околиски комитет. Во 1928 година ја издал „Географија на Македонија“.

Илија Иванов участвувал во редакцискиот комитет на алманахот „Македонија“.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc