Грбот на ВМОРО.

Георги Талев

Георги Талев Петров-Палисламов е македонски револуционер, деец на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација. Тој е брат на прилепскиот писател Димитар Талев.

Георги Талев е роден во 1883 година во Прилеп. Завршил Педагошко училиште во Скопје и започнал да учителствува. Се присоединил кон ВМОРО и учителствувал во Илинденското востание. Во 1905 година бил избран за член на Прилепскиот околиски комитет на ВМОРО. Учествувал во редакцијата на револуционерниот весник „Шило“. Есента, во 1907 година, бил заробен од турските власти, а во јуни 1908 година бил прогонет во Бугарија.

За време на Балканската војна во 1912 година бил доброволец во Македонско-одринската доброволна чета и служел во четвртата чета на четвртата битолска дружина. По возобновувањето на ВМРО бил член на околискиот комитет на организацијата во Горна Џумаја.

Починал во 1955 година во Софија.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc