Димко Димоски

Димко Димоски

Димко Димоски бил борец од Петтата бригада, кој загинал во борбите за ослободување на Прилеп.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc