Грбот на ВМОРО

Данаил Зојчев

Данаил Зојчев е македонски револуционер, деец на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација.

Данаил Зојчев е роден во Прилеп. Се занимавал со трговија. Се присоединил кон ВМОРО. Есента, во 1907 година, на конгресот на Прилепскиот револуционерен реон, бил избран за член на околискиот комитет на ВМОРО.

Данаил Зојчев е татко на Васка (Василка) Зојчева.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc