Борка Спиркоски

Борка Спиркоски

Борка Спиркоски бил борец на Петтата бригада и загинал во борбите за ослободување на Прилеп.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc