Патописот од Хајнрих Барт.

Патописот од Хајнрих Барт

Патописот од Хајнрих Барт од 1862 година

Хајнрих Барт бил германски патописец, историчар и истражувач на Африка. Роден е во Хамбург, а се школувал на Универзитетот во Берлин. Своите патувања претежно ги остварувал низ Африка, а во 1858 година патувал и низ Мала Азија. Во 1862 година пропатувал низ турските предели во Европа.

Своите забелешки од ова патување ги забележал во своето дело „Reise durch das Innere der Europaischen Turqei vom Rustchuk uber Philipopel, Rilo (Monastir), Bitola und den Thessalischen Olymp nach Salonici im Herbst“. Овој патопис е некритичен, зашто е под големо влијание на бугарската пропагандна машинерија.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc