Превојот преку Бабуна (Присадски превој)

Превојот преку Бабуна

Превојот преку Бабуна познат како Дервен, Клетовник или како Присадски премин (aнтичкиот пат Керамија – Скупи) е дел од стариот пат, преку кој се одело од Прилеп кон долината на Бабуна и натаму кон Велес и Скопје.

Денес, и покрај неговото комерцијално и стратешко значење, овој пат е надвор од употреба и запуштен.

Нема Коментари

Коментирај