Христо и Љуба Димкар со друштвото на прошетка...

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile (латински: вечно подвижно) е општ назив за средство, кое би требало само од себе да создава енергија, без користење на некој друг извор на енергија, што според основните физички закони е невозможно…

Рајата во Прилеп отсекогаш се косела со физичките, а и државничките закони низ историјата, па оттука идејата да го наречеме „Perpetuum mobile“ албумот, посветен за сите превозни средства, кои не движат низ годините.

Во оваа галерија ќе видиме најразлични превозни средства, кои ги користеле Прилепчани низ времето: магариња, коњи, маски, велосипеди, првите олд-тајмери, мопеди, џипови, камиони…

Нема Коментари

Коментирај