Подготовки во печатницата за печатењето на „Народен Глас“.

Печатница „11 Октомври“

Печатница „11 Октомври“

Печатницата „11 октомври“ е формирана по ослободувањето од претходно национализираната печатница во сопственост на Киро Караџоски, на почеток со десетина вработени, со скромни просторни, кадровски и материјални ресурси.
Низ сите минати години, печатницата постепено се развива во организација, која е способна да ги задоволи високите критериуми кои ги наметнува современиот стил на работење.

Нема Коментари

Коментирај