Патописот „Ethnographie de la Turquie d'Europe“ од Гијом Лежан.

Патописот на Гијом Лежан

Патописот на Гијом Лежан од 1861 година

Гијом Лежан бил француски патописец и дипломат. Роден е во Плуега Геран, Бретанија, во 1828 година. По нарачка на француската власт, Лежан го проучувала Балканскиот полуостров. За своите шестгодишни патувања – 1857, 1858 како и од 1867 до 1870 година, тој собирал материјал за големата карта од 49 листа, од која завршил само 20. Освен това, Лежан ја напишал „Етнографија на Европска Турција“ („Ethnographie de la Turquie d’Europe“), во која има приложено и етничка карта, која излегла во 1861 година и во која ги опишал народите, кои го населувале Балканот.

Во 1867 година ги продолжил проучувањата низ Европска Турција, откако го поминал Балканскиот полуостров од Јадранско до Црно Море и го докажал постоењето на планината Средна Гора, јужно от Стара Планина.

Гијом Лежан умрел на 1 февруари 1871 година во родното место.

Нема Коментари

Коментирај