Патописот на Август Гризебах од 1839 година.

Патописот на Август Гризебах

Патописот на Август Гризебах од 1839 година

Август Хајнрих Рудолф Гризебах бил прочуен германски ботаничар и фитогеограф. Неговиот патописен труд „Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre, 1839“ е важен извор за историјата на Балканските земји.

Патувајќи низ прилепските краишта, опишал голем број растителни видови од овие простори, нови за тогашната науката. Ова негово дело и денес е ценето во германската и француската научна книжевност, а податоците што ги навел во патописот се релевантни до денес.

Нема Коментари

Коментирај