Харалампија Грашев

Харалампија Илиев Грашев

Повеќе
Печатот на  Врховниот македонско-одрински комитет.

Тома Захариев

Тома Христов Захариев

Повеќе
Втора генерација шумарски инжинери, меѓу кои е и Тома Захариев.

Црква „Свети Наум Охридски“ (во изградба)

Црквата „Свети Наум Охридски“ (во изградба)

Повеќе
Црква „Свети Наум Охридски“ (во изградба)

Црква „Свети Пантелејмон“

Црквата „Свети Пантелејмон“

Повеќе
Црква „Свети Пантелејмон“ во дворот на Градската болница.

Црква „Свети Константин и Елена“

Црквата „Свети Константин и Елена“

Повеќе
Црква „Свети Константин и Елена“, типска населба.

Тодор Димитров

Тодор Димитров

Повеќе
Втора генерација шумарски инженери, меѓу кои е и Тодор Димитров.