Милан Самак

Милан Самак

Повеќе
Милан Самак

Јордан Поп Костадинов

Јордан Поп Костадинов

Повеќе
Грбот на ВМОРО

Јордан Колчаков

Јордан Христов Колчаков

Повеќе
Орден „За храброст“ ІV степен.

Јордан Иванов Мирчев

Јордан Иванов Мирчев

Повеќе
Логото на БАН

Заград и Заградчани – На гробот од Глигор Соколовиќ

ЗАГРАД И ЗАГРАДЧАНИ

Повеќе
Јули 1934: Василије Трбиќ на гробот од Глигор Соколовиќ

Ристо Тасламиче

Ристо Тасламиче

Повеќе
Името на Ристе Тасламиче во црквата во Мало Рувци.