Црква „Свети Наум Охридски“ (во изградба)

Црквата „Свети Наум Охридски“ (во изградба)

Повеќе
Црква „Свети Наум Охридски“ (во изградба)

Црква „Свети Пантелејмон“

Црквата „Свети Пантелејмон“

Повеќе
Црква „Свети Пантелејмон“ во дворот на Градската болница.

Црква „Свети Константин и Елена“

Црквата „Свети Константин и Елена“

Повеќе
Црква „Свети Константин и Елена“, типска населба.

Тодор Димитров

Тодор Димитров

Повеќе
Втора генерација шумарски инженери, меѓу кои е и Тодор Димитров.

Енвер Паша во Прилеп

Исмаил Енвер-паша

Повеќе
Декември 1916: Енвер-паша во Прилеп...

Прилепскиот партизански одред

Формирањето на Прилепскиот партизански одред

Повеќе
Ѓорѓе Андрејевиќ - Кун: „Партизани“