Харалампија Попов

Харалампија Попов

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Аџи Христо Логотет

Аџи Христо Логотет

Повеќе
Надгробниот крст од аџи Христо Логотет.

Отец Спасе Игуменов

Отец Спасе Игуменов

Повеќе
2 јули 1887: Препис од молба потпишана од граѓани од Прилеп, на чело со свештениците Алекса, Јован (Јон), и Спасе Игуменов

Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Повеќе
Прим. д-р. Трајче Бошкоски.

Харалампија Грашев

Харалампија Илиев Грашев

Повеќе
Печатот на  Врховниот македонско-одрински комитет.

Тома Захариев

Тома Христов Захариев

Повеќе
Втора генерација шумарски инжинери, меѓу кои е и Тома Захариев.