Манастир „Свети Илија“, село Дрен

Манастир „Свети Илија“, село Дрен

Повеќе
Манастир „Свети Илија“, Дрен.

Црква „Свети Никола“, село Дрен

Црква „Свети Никола“, село Дрен

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Дрен.

Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“ во Царевиќ.

Црква „Свети Димитриј“, село Смолани

Црква „Свети Димитриј“, село Смолани

Повеќе
Осветувањето на црквата во Смолани во 1972 година.

„На развалинама старог српског града Бучина“

КРОЗ ЈУЖНУ СРБИЈУ: На развалинама старог српског града Бучина

„Време“, 24 јули 1924 година

Брег засејан со керамика и стари парички

Повеќе
24 јули 1924: „На развалинама старог српског града Бучина...“

Македонскиот тутун – Илустрирани картички од цигари

„Македонскиот тутун“

Повеќе
Тутунарско село во Македонија