Јордан Колчаков

Јордан Христов Колчаков

Повеќе
Орден „За храброст“ ІV степен.

Јордан Иванов Мирчев

Јордан Иванов Мирчев

Повеќе
Логото на БАН

Заград и Заградчани – На гробот од Глигор Соколовиќ

ЗАГРАД И ЗАГРАДЧАНИ

Повеќе
Јули 1934: Василије Трбиќ на гробот од Глигор Соколовиќ

Ристо Тасламиче

Ристо Тасламиче

Повеќе
Името на Ристе Тасламиче во црквата во Мало Рувци.

Ристо Милчин

Ристо (Ицо) Милчин

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Христо Оклев – Попето

Христо Оклев – Попето

Повеќе
Грбот на ВМОРО.