Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин

Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин

Повеќе
Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин

Живко Ѓорѓиоски

ЖИВКО ЃОРЃИОСКИ

Повеќе
1968: Живко Ѓорѓиоски

Дописна картичка, 30 март 1939 година

Загреб, 30 март 1930 година

Повеќе
Дописна картичка, 30 март 1939 година (предна страна)

Дописна картичка, 3 јули 1930 година

Прилеп, 3 јули 1930 година

Повеќе
Дописна картичка, 3 јули 1930 година (предна страна)

Гимнастиката во Прилеп

Гимнастиката во Прилеп

Повеќе
1953: Членска книшка од ДТВ „Партизан“ на име Василески Живко

Битките околу Прилеп, септември 1918 година

БАЛКАНСКОТО БОЈНО ПОЛЕ

Повеќе
Септември 1918: Француски и Српски војски навлегуваат во Мариово...