Трајче Крстески

Трајче Крстески

Повеќе
Трајче Крстески

ФК „Партизан“, Обршани

ФК „Партизан“, Обршани

Повеќе
2013: ФК „Партизан“, Обршани.

ФК „Братство 07“, Житоше

ФК „Братство 07“, Житоше

Повеќе
ФК „Братство 07“, Житоше

Литературно и ликовно катче

Литературно катче

Повеќе
Илија Ристевски: „Орач“, 1946 година

Тутунски комбинат

Тутунски комбинат

Повеќе
Почетокот на 70-те години од минатиот век: Монополот...

Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост

Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост

Повеќе
Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост.