Црква „Света Троица“, село Никодин

Црква „Света Троица“, село Никодин

Повеќе
Црква „Света Троица“, село Никодин.

Ацеви – Колено на патриоти и револуционери…

АЦЕВИ – КОЛЕНО НА ПАТРИОТИ И РЕВОЛУЦИОНЕРИ…

Повеќе
Мирче Ацев (средина) во четата на прилепскиот војвода Коне Павле

Гоце Стефаноски

Гоце Стефаноски

Повеќе
Гоце Стефаноски

ФК „Мукос“, Дреновци

ФК „Мукос“, Дреновци

Повеќе
ФК „Мукос“, Дреновци

ФК „Кадица“, Забрчани

ФК „Кадица“, Забрчани

Повеќе
ФК „Кадица“, Забрчани.

Црква „Свети Атанасиј“, село Пашино Рувци

Црква „Свети Атанасиј“, село Пашино Рувци

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Пашино Рувци.