Кирил Самарџиоски

Кирил Самарџиоски

Повеќе
Кирил Самарџиоски на градскиот стадион „Гоце Делчев“

Слободан Николоски

Слободан Николоски

Повеќе
Слободан Николоски

Антиминсот на Александриската патријаршија

АНТИМИНСОТ НА АЛЕКСАНДРИСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА

Повеќе
Антиминсот на Александриската патријаршија (сиже).

Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин

Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин

Повеќе
Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин

Живко Ѓорѓиоски

ЖИВКО ЃОРЃИОСКИ

Повеќе
1968: Живко Ѓорѓиоски

Дописна картичка, 30 март 1939 година

Загреб, 30 март 1930 година

Повеќе
Дописна картичка, 30 март 1939 година (предна страна)