Тутунски комбинат

Тутунски комбинат

Повеќе
Почетокот на 70-те години од минатиот век: Монополот...

Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост

Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост

Повеќе
Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост.

Параклис „Свети Георгиј“, село Беловодица

Параклис „Свети великомаченик Георгиј“

Повеќе
Параклис „Свети Георгиј“, село Беловодица.

Прилепчани во Зографските поменици

ПРИЛЕПЧАНИ ВО ЗОГРАФСКИТЕ ПОМЕНИЦИ

Повеќе
ZOGRAF 01

Мрамор

Мрамор

Повеќе
Црковна слава во Мрамор.

Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил

Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил

Повеќе
Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил.