Манастир „Свети Јован Крстител“, село Бело Поле

Манастир „Свети Јован Крстител“, село Бело Поле

Повеќе
Август 2022: Манастирска црква „Свети Јован Крстител“, село Бело Поле

Дописна картичка, 11 јули 1938 година

Прилеп, 11 јули 1938 година

Повеќе
Дописна картичка, 11 јули 1938 година (предна страна)

Трње

Рубриките „Трње“ и „Кажете ни – Ќе прекажеме“

Повеќе
24 март 1967: „Кажете ни - Ќе прекажеме“

Црква „Света Троица“, село Никодин

Црква „Света Троица“, село Никодин

Повеќе
Црква „Света Троица“, село Никодин.

Ацеви – Колено на патриоти и револуционери…

АЦЕВИ – КОЛЕНО НА ПАТРИОТИ И РЕВОЛУЦИОНЕРИ…

Повеќе
Мирче Ацев (средина) во четата на прилепскиот војвода Коне Павле

Гоце Стефаноски

Гоце Стефаноски

Повеќе
Гоце Стефаноски