ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 2001-2010

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 2001-2010

Повеќе
Учебна 2001/02: Ученици од IIIа одделение при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ со учителката  Сузана Спиркоска

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Гоце Делчев“, годишни слики

Повеќе
Учебна 2007/08: Учителскиот колегиум при ОУ „Гоце Делчев“

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, годишни слики

Повеќе
2007/08: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“

Дописна картичка, 1 октомври 1929 година

Нови Сад, 1 октомври 1929 година

Повеќе
Дописна картичка, 1 октомври 1929 година (Предна страна)

ФК „Кадино“, Кадино Село

ФК „Кадино“, Кадино Село

Повеќе
2007/08: ФК „Кадино“, Кадино Село.

Прота Пано Мицев

Прота Пано Мицев

Повеќе
Прота Пано Мицев.