Заград и Заградчани – На гробот од Глигор Соколовиќ

ЗАГРАД И ЗАГРАДЧАНИ

Повеќе
Јули 1934: Василије Трбиќ на гробот од Глигор Соколовиќ

Ристо Тасламиче

Ристо Тасламиче

Повеќе
Името на Ристе Тасламиче во црквата во Мало Рувци.

Ристо Милчин

Ристо (Ицо) Милчин

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Христо Оклев – Попето

Христо Оклев – Попето

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Харалампија Попов

Харалампија Попов

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Аџи Христо Логотет

Аџи Христо Логотет

Повеќе
Надгробниот крст од аџи Христо Логотет.