Рок бенд „Гарда“

Рок бенд „Гарда“

Повеќе
Рок бенд „Гарда“

Баба Мита од Миџовци

БАБА МИТА ОД МИЏОВЦИ

Повеќе
Надгробната плоча од баба Мита од Миџовци.

Милан Самак

Милан Самак

Повеќе
Милан Самак

Јордан Поп Костадинов

Јордан Поп Костадинов

Повеќе
Грбот на ВМОРО

Јордан Колчаков

Јордан Христов Колчаков

Повеќе
Орден „За храброст“ ІV степен.

Јордан Иванов Мирчев

Јордан Иванов Мирчев

Повеќе
Логото на БАН