Дописна картичка, 11 јули 1938 година

Прилеп, 11 јули 1938 година

Повеќе
Дописна картичка, 11 јули 1938 година (предна страна)

Трње

Рубриките „Трње“ и „Кажете ни – Ќе прекажеме“

Повеќе
24 март 1967: „Кажете ни - Ќе прекажеме“

Црква „Света Троица“, село Никодин

Црква „Света Троица“, село Никодин

Повеќе
Црква „Света Троица“, село Никодин.

Ацеви – Колено на патриоти и револуционери…

АЦЕВИ – КОЛЕНО НА ПАТРИОТИ И РЕВОЛУЦИОНЕРИ…

Повеќе
Мирче Ацев (средина) во четата на прилепскиот војвода Коне Павле

Гоце Стефаноски

Гоце Стефаноски

Повеќе
Гоце Стефаноски

ФК „Мукос“, Дреновци

ФК „Мукос“, Дреновци

Повеќе
ФК „Мукос“, Дреновци