ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

Повеќе
ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

ФК „Чепигово“

ФК „Чепигово“

Повеќе
ФК „Чепигово“

ФК „Дебреште“

ФК „Дебреште“

Повеќе
ФК „Дебреште“

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 2001-2010

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 2001-2010

Повеќе
Учебна 2001/02: Ученици од IIIа одделение при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ со учителката  Сузана Спиркоска

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Гоце Делчев“, годишни слики

Повеќе
Учебна 2007/08: Учителскиот колегиум при ОУ „Гоце Делчев“

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, годишни слики

Повеќе
2007/08: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“