Дрводелско претпријатие „Победа“

Дрводелско претпријатие „Победа“

Повеќе
1967: Во погоните на ДП „Победа“

Свечено отворање на ловечкиот дом

НОВ ЛОВЕЧКИ ДОМ ВО ПРИЛЕП

Повеќе
14 мај 1978: Ловците и гостите пред новоотворениот Ловечки дом

Ретка и значајна протоколна книга во архивата на црквата „Свето Благовештение“ во Прилеп

РЕТКА И ЗНАЧАЈНА ПРОТОКОЛНА КНИГА ВО АРХИВАТА НА ЦРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ“ ВО ПРИЛЕП

Повеќе
Протоколната книга.

Црква „Свети Никола“, село Крапа

Црква „Свети Никола“, село Крапа

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Крапа

Црква „Свети Никола“, село Кошино

Црква „Свети Никола“, село Кошино

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Кошино.

МИП „Димче Бањарот“

МИП „Димче Бањарот“

Повеќе
Септември 1991: Сервис „Димче Бањарот“