ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти, 2008 година

ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти во учебната 2007/08 година

Повеќе
2008: Наставничкиот колегиум при ОУ „Гоце Делчев“

Поплавите во Прилеп и околината, ноември 1978 година

Поплавите во Прилеп и околината, од 17 до 19 ноември, 1978 година.

Повеќе
17/19 ноември 1978: Оштетени куќи во населбата „Тризла II“

ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

Повеќе
ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

ФК „Чепигово“

ФК „Чепигово“

Повеќе
ФК „Чепигово“

ФК „Дебреште“

ФК „Дебреште“

Повеќе
ФК „Дебреште“

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 2001-2010

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 2001-2010

Повеќе
Учебна 2001/02: Ученици од IIIа одделение при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ со учителката  Сузана Спиркоска