Драмата „Црне војвода“ од Марко Цепенков, 1903 година

Драмата „Црне војвода“, од Марко Цепенков

Повеќе
Весникот „Автономна Македонија“, од 1903 година во кој е објавена драмата „Црне Војвода“

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2010/11 година

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Учебна 2010/11: Ученици од Iа при ОУ „Гоце Делчев“

ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти, 2008 година

ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти во учебната 2007/08 година

Повеќе
2008: Наставничкиот колегиум при ОУ „Гоце Делчев“

Поплавите во Прилеп и околината, ноември 1978 година

Поплавите во Прилеп и околината, од 17 до 19 ноември, 1978 година.

Повеќе
17/19 ноември 1978: Оштетени куќи во населбата „Тризла II“

ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

Повеќе
ФК „Пелагонија“, Пашино Рувци

ФК „Чепигово“

ФК „Чепигово“

Повеќе
ФК „Чепигово“