Куглањето во Прилеп

Куглањето во Прилеп…

Повеќе
Годините на Првата светска војна: Германски војници се забавуваат во импровизирана куглана во Прилеп

Илија Поповски – Мариовецот

Илија Поповски – Мариовецот

Повеќе
„Кажувањата од стрико Ордан“

„Наесен со нова програма“ – Од семинарот во Прилеп

НА ОДБРАМБЕНИТЕ ПОЛИГОНИ НА СР МАКЕДОНИЈА

Повеќе
1971: Наставниците Здравко Богатинов, Милчо Апагиев и Благој Тасев вршат подготовки на експлозивот

Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина

Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина

Повеќе
Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина

„Се чувствувам како девалвиран динар“ – Интервју со Димитар Гешоски во „Екран“

СЕ ЧУВСТВУВАМ КАКО ДЕВАЛВИРАН ДИНАР

Повеќе

Декември 1970: Димитар Гешоски и Милица Стојанова во „Екран“

Тоа сум јас

ТОА СУМ ЈАС

ПЕТАР МУЛИЧКОСКИ ПОБЕДИ НА КОНКУРСОТ ЗА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТАРОТ НА ЉУБЉАНА

Љубљана, април 1957 година, „Нова Македонија“.

Повеќе
Петар Муличкоски