Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски

Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски

Повеќе
Славе Николовски - Китин: Монографија за Ѓорѓија Атанасоски, 2012 година

Дописна картичка, 24 април 1939 година

Прилеп, 24 април 1939 година

Повеќе
Дописна картичка, 24 април 1939 година (Предна страна)

ФК „Ново Црнилиште“

ФК „Ново Црнилиште“

Повеќе
Логото на ФК „Ново Црнилиште“.

Слики од земјата и луѓето од Македонија, 1917 година

12 ansichten von land und leute Mazedoniens

Повеќе
1917: 12 ansichten von land und leute Mazedoniens (12 слики од земјата и луѓето од  Македонија)

Кирил Самарџиоски

Кирил Самарџиоски

Повеќе
Кирил Самарџиоски на градскиот стадион „Гоце Делчев“

Слободан Николоски

Слободан Николоски

Повеќе
Слободан Николоски