Методи Лепавцов – Лемето

Методи Лепавцов – Лемето

Повеќе
Методи Лепавцов - Лемето

Кирил Гегоски – Гегата

Кирил Гегоски – Гегата

Повеќе
Кирил Гегоски - Гегата

Балканските војни 1912-1913

Балканските војни 1912-1913

Повеќе
1912: Заземањето на Прилеп

Прота Павле Наумоски

Протоерејот Павле Наумоски

Повеќе
Прота Павле Наумоски

Прота Алекса Попов

Прота Алекса Попов

Повеќе
Прота Алекса Попов

Прота Аврам Петров

Прота Аврам Петров

Повеќе
Прота Аврам Петров