Прилепски ракописи

Прилепски ракописи

Повеќе
Прилепската плоча од 1002 година...

Пишан збор

Пишан збор

Повеќе
Натписот во манастирот „Свети Архангел Михаил“ - Варош од 996 година...

In Vino Veritas

Старите рекле: „Кажи ми од каде си, ќе ти кажам каков си“.

Повеќе
IVV0025

Излетници

Излетници

Повеќе
Семејството на Христо Димкар на прошетка во околината на Прилеп...

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile

Повеќе
Христо и Љуба Димкар со друштвото на прошетка...

Семејни фотографии

Семејни фотографии

Повеќе
Првиот портрет на прилепско семејство од 1793 година.