Јордан Делов Белагуша (1894-1965)

Д-р Јордан Делов Белагуша

Повеќе
Д-р Јордан Делов Белагуша (1894-1965)

Методија Тројачанец (1897-1981)

Методија Тројачанец

Повеќе
д-р Методија Тројачанец (1897-1981)

Ѓорѓи Дудев (1905 – 1957)

Д-р Ѓорѓи Дудев

Повеќе
Д-р Ѓорѓи Дудев (1905-1957)

Иван Прилепчански (1905-1985)

Д-р Иван Прилепчански

Повеќе
Д-р Иван Прилепчански (1905-1985)

Карпуш Благоев Бошковски (1951 – 2007)

Карпуш Благоев Бошковски

Повеќе
д-р. Карпуш Благоев Бошкоски

Деца од фамилија…

НЕКОЛКУ ДЕТИНЦКИ ЗБОРОВИ

Повеќе
Фотографија од архивата на семејството Димкар