Иван Крајничанец (1869 – 1941)

М-р Иван Крајничанец

Повеќе
М-р Иван Крајничанец (1869-1945)

Дамјан Симитчиев (1873 – 1941)

Дамјан Симитчиев

Повеќе
1893: Aптекарот Ѓорѓу, неговиот син Јани, Дамјан Симитчиев и турски воен доктор

Ѓорѓи Чкатров (1875-1923)

Д-р. Ѓорѓи Чкатров

Повеќе
Доктор Ѓорѓи Чкатров (1875-1923)

Јурај Заниновиќ (1886-1969)

Д-р Јурај Заниновиќ

Повеќе
Д-р Јурај Заниновиќ (1886-1969)

Јован Шајкар (1893-1980)

Д-р Јован Шајкар (оски)

Повеќе
Јован Шајкар (1893-1980

Јордан Делов Белагуша (1894-1965)

Д-р Јордан Делов Белагуша

Повеќе
Д-р Јордан Делов Белагуша (1894-1965)