ФК „Победа“, 1960-1969

ФК „Победа“, 1960-1969

Повеќе
1960: ФК „Победа“ на подготовки во Крушево, на чело со тренерот Благоја Марјановиќ-Моша.

ФК „Победа“, 1950-1959

ФК „Победа“, 1950-1959

Повеќе
24 декември 1950: „Победа“ - „Работнички“ (Скопје) 3:3

ФК „11 Октомври“, 1955-1980

ФК „11 Октомври“

Повеќе
ФК „11 Октомври“.

Проза и поезија

Проза и поезија

Повеќе
2011 година... Славчо Ковилоски - „Синот на кралот“

Прилепско секојдневие

Прилепско секојдневие

Повеќе
Прва светска војна: Машко оро во Прилеп

Ѓорѓи Ачески – Аче

Ѓорѓи Ачески – Аче

Повеќе
Ѓорѓи Ачески – Аче