Отец Јован Попов

Отец Јован Попов

Повеќе
Отец Јован Попов

Методиј Кусев

Митрополит Методиј Кусев(ич)

Повеќе
Методиј Кусев како Старозагорски митрополит

Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“

Козма Георгиев Чуранов

Козма Георгиев Чуранов
(…. – 1903 )

Повеќе
Козма Георгиев Чуранов

Организиран вооружен отпор

Прилепски вооружени чети…

Повеќе
1908: Прилепски војводи за време на Хуриетот во Битола: Седат: Кочо Хаџиманов, Иван Смичков, Тане Николов и Мирчо Најденов...

Група од заточеници во Диарбекир 1903/04 година

Група на македонски заточеници во Диарбекир 1903/04 г.

Повеќе
Група од заточеници во Диарбекир 1903/04 г.