Поштенски жигови

Поштенски жигови

Повеќе
18 март 1912: Поштенски жиг од прилепската пошта...